Cuốn “Khuyến Học”, một tác phẩm mà tất cả các bạn trẻ đều cần để tạo dựng ý thức tinh thần công dân, phát xuất là công dân quốc gia và tột cùng là công dân toàn cầu. Bên cạnh đó, bài học về khát vọng và dũng khí từ “Nghĩ Giàu Làm Giàu”, “Không Bao Giờ Là Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách” và những kinh nghiệm quý báu về sự kết nối và ảnh hưởng đến người khác trong “Quốc Gia Khởi Nghiệp”“Đắc Nhân Tâm” giúp hoàn thiện bản thân, tạo nguồn cảm hứng cho bạn trên lộ trình SÁNG TẠO – KHỞI NGHIỆP – KIẾN QUỐC.

tủ sách đổi đời

tủ sách đổi đời