Nghĩ Giàu Làm Giàu

Tác giả: Napoleon Hill

“Thành công chỉ đến với những ai thật sự có ý thức mãnh liệt muốn đạt được nó. Thất bại sẽ đến với những người luôn nghĩ rằng mình sẽ thất bại”

(Trích sách Nghĩ Giàu làm Giàu)