Quân vương – Thuật cai trị

109.000

Tác giả: Nicolo Machielli

Lĩnh vực: Chính trị học

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 166

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội

Mô tả:

“Quân vương – Thuật cai trị” là tuyệt tác nổi tiếng của Niccolò Machiavelli – một trong những nhà tư tưởng chính trị quan trọng nhất châu Âu thời kỳ đầu hiện đại, người đầu tiên nghiên cứu chính trị dựa trên lý luận thực tiễn hơn là lý thuyết giáo điều. Bất kể sau bao nhiêu thế kỷ, triết học chính trị của Niccolò Machiavelli chưa bao giờ mất đi tính thời sự, vì nó đề cập vấn đề được quan tâm nhất nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết một cách triệt để.

Đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng cho khoa học quản trị nói chung và chính trị học nói riêng, qua “Quân vương – Thuật cai trị”, dù chúng ta không phải một quân vương hay nhà cai trị vẫn có thể rút ra những lời khuyên đầy minh triết về thuật đối nhân xử thế và hiểu hơn về động cơ ẩn sau những động thái của các chính trị gia hiện đại – tức là, dẫu chúng ta chỉ là một thường dân “hèn mọn” vẫn có tầm nhìn thấu suốt của một đấng quân vương.