Tổ chức công việc theo khoa học

130.000

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Lĩnh vực: Kinh tài học

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 242

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

tả:

Tác giả đưa ra lịch trình của khoa học tổ chức dựa trên những người khai sinh cho phương pháp này là Taylor, Fayol, và các bậc thầy sau Taylor và Fayol. Những người đặt nền móng này đã xây dựng môn tổ chức nghiên cứu khoa học có hệ thống, có nguyên tắc chắc chắn, có thí nghiệm đàng hoàng, có nhiều ứng dụng trong thực tế.

“Tổ chức thực hiện công việc theo khoa học” giúp ta học được cách tổ chức công việc hiệu quả, nắm được những nguyên tắc cơ bản khi tổ chức công việc, học được phương pháp khoa học để làm việc nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.