Vật lý của Tương lai

199.000

Tác giả: Michio Kaku

Lĩnh vực: Khoa học

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 558

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Alpha Books

tả:

Dựa trên tư liệu phỏng vấn hơn 300 nhà khoa học hàng đầu thế giới – những người đang phát minh ra tương lai trong phòng thí nghiệm – và tính đến các nguyên tắc an toàn của phát triển công nghệ, trong cuốn sách “Vật lý của tương lai” nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Michio Kaku đã miêu tả tường tận cuộc cách mạng trong y học, máy tính, vật lý lượng tử và du hành vũ trụ đang diễn ra. Tất cả rồi đây sẽ mãi mãi thay đổi cuộc sống của chúng ta và toàn bộ tiến trình văn minh nhân loại.