Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng

99.000

Tác giả: Hoàng Xuân Việt

Lĩnh vực: Kinh tài học

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 168

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Alpha Books

tả:

Trong cuốn sách “Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” tác giả lý giải vai trò, nguyên nhân tại sao và cách làm như thế nào để có thể truyền bá được cái mình muốn truyền đạt một cách hiệu quả.

“Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” là một cuốn sách nghiên cứu về tâm lý học ứng dụng, chia sẻ những kiến thức quan trọng để hiểu được cách thức ảnh hưởng và truyền bá tư tưởng trong cuộc sống từ chính trị đến kinh doanh và xã hội. Tác giả đưa ra những ví dụ cụ thể và chi tiết để giải thích các khái niệm phức tạp, giúp người đọc dễ hiểu và tiếp cận hơn.