Tương Lai Của Quyền Lực

135.000

Tác giả: Joseph S.Nye, Jr.

Lĩnh vực: Kinh tài học

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 436

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

tả:

Với lối phân tích gọn gàng chặt chẽ, tác giả đã đưa ra những gợi ý cho việc thảo luận về chủ đề nòng cốt: “Làm thế nào để Hoa Kỳ vẫn giữ được ảnh hưởng tốt đẹp nơi cộng đồng thế giới trong thế kỷ XXI hiện nay?”

Joseph S. Nye Jr. đã đưa vào “Tương lai của quyền lực” các số liệu, dữ kiện, thông tin được chắt lọc từ quá trình phân tích tình hình thế giới một cách khách quan, trung thực, qua đó đúc kết bằng những nhận định vững vàng với tinh thần nhân bản và sự công tâm. Trong đó, “Tương lai của quyền lực” đi sâu luận giải về định nghĩa của quyền lực và các loại quyền lực, bao gồm: Quyền lực quân sự, Quyền lực kinh tế, Quyền lực mềm cùng phương thức vận hành và tác động của mỗi loại quyền lực trong những hoàn cảnh cụ thể.