Đắc Nhân Tâm

Tác giả: Dale Carnegie

“Nếu như có một bí quyết nào để thành công thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người ấy cũng như theo góc độ của chính mình”

(Trích sách Đắc nhân tâm)

0