Quốc Gia Khởi Nghiệp

Tác giả: Dan Senor & Saul Singer

“Cái mới không phải lúc nào cũng tốt hơn cái cũ, nhưng ít nhất trong dòng chảy của những ý tưởng tươi mới cũng giúp hạn chế tiến trình lão hóa trong tư duy”

(Trích Quốc Gia Khởi Nghiệp )