Nguồn Gốc Văn Minh

105.000

Tác giả: Will Durant

Lĩnh vực: Chính trị học

Loại bìa: Bìa mềm

Số trang: 230

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

tả:

“Nguồn gốc văn minh” của Will Durant – nhà sử học, triết gia người Mỹ mang đến sự hiểu biết sâu sắc về văn minh nhân loại, sự tồn tại và phát triển từ khi con người còn chưa xuất hiện.

Trong cuốn sách này, ông đã chỉ 4 yếu tố căn bản khiến văn minh phát sinh đó là: sự phòng xa về kinh tế, sự tổ chức chính trị, như những truyền thống luân lí và sự tăng tiến tri thức, phát triển nghệ thuật. Bên cạnh đó, văn minh cũng phụ thuộc nhiều yếu tố khiến nó tiến mau lên hay chậm lại. Trong đó, yếu tố về kinh tế có ảnh hưởng nhất định đến nguồn gốc văn minh. Bởi một dân tộc có thể có những chế độ chính trị vững vàng, nên tri thức cao thì văn mình cũng từ đó mà đi lên và ngược lại.

Cuốn sách của Will Durant giúp ta hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc và quá trình phát sinh các nền văn minh trong suốt chiều dài lịch sử.