Mặt tiền 80ĐK
Quầy bar 80ĐK
Queuing Area 80ĐK
Coffee Tasting Counter 80ĐK
Zen Coffee Space 80ĐK

Thế Giới Cà Phê Trung Nguyên Legend

Mô hình phát ngôn và thực chứng hệ giá trị Lối Sống Tỉnh Thức của tập đoàn TRUNG NGUYÊN LEGEND toàn cầu“Nơi hội tụ của những tâm hồn lớn!”Không gian trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa 3 Nền Văn Minh Cà Phê & những Ly Cà Phê Năng Lượng tuyệt hảo.

HỆ SẢN PHẨM

Món Mới Mùa Lễ Hội Nitro Cold Brew

Di sản cà phê Trung Nguyên Legend

10 thức uống cà phê được yêu thích trên thế giới

119.000145.000
119.000145.000
119.000
119.000145.000
119.000
125.000
125.000
119.000
119.000

Cà phê cùng Danh Vĩ Nhân

Trà

125.000149.000
125.000149.000

Thức uống thanh lọc - giải nhiệt

125.000149.000
125.000149.000

Thức uống thực dưỡng

99.000119.000
119.000145.000
119.000145.000
89.000115.000

Món chính/ Bánh mì

Món ăn dùng kèm cà phê

Món tráng miệng