Picasso Latte

119.000

Picasso Latte được tạo tác từ sự liên tưởng về tính thăng hoa trong nghệ thuật và niềm yêu thích của danh họa Picasso; thức uống kích thích thị giác, khơi dậy cảm hứng nghệ thuật và bổ sung năng lượng cho trí não thăng hoa.


Dung tích: 09oz (Sản phẩm nóng)
Hình thức phục vụ: Thưởng thức tại chỗ | Mua mang đi | Phục vụ trình diễn


Product: Picasso Latte
Size:
09oz (Hot product)
Service: Dine-in | Takeaway