The Lady 2011

The lady 2011

Giới thiệu về phim

Bộ phim nói về AUNG SAN SUU KYI – Bà là biểu tượng của cuộc đấu tranh bất bạo động cho quyền Dân chủ của nước Myanma. Bà cống hiến đời mình cho các hoạt động hướng tới mục tiêu kêu gọi mở rộng quyền tự do chính trị, và ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Myanma Đạo diễn: Luc Besson Bài hát nổi bật: Soldier of Love Quay phim: Thierry Arbogast Soạn nhạc: Éric Serra, Sade Đạt giải thưởng điện ảnh hòa bình và giải thưởng liên hoan phim quốc tế Durban 2012