TẶNG LY THỦY TINH KHI MUA 02 CÀ PHÊ PHIN GIẤY HOẶC SÁNG TẠO

Từ 16/10 – 30/11, khi mua 02 sản phẩm Cà Phê Phin Giấy hoặc 02 Cà Phê Sáng Tạo tại website trungnguyenlegendcafe.net, bạn được tặng ngay 01 Ly Thủy Tinh.

Các sản phẩm cà phê được áp dụng ưu đãi trong chương trình:

 • Cà Phê Phin Giấy – VietNamese Blend
 • Cà phê Phin Giấy – Americano
 • Cà phê Phin Giấy – Fusion Blend
 • Cà Phê Sáng Tạo 1 – 340 gram
 • Cà Phê Sáng Tạo 2 – 340 gram
 • Cà Phê Sáng Tạo 3 – 340 gram
 • Cà Phê Sáng Tạo 4 – 340 gram
 • Cà Phê Sáng Tạo 5 – 340 gram

Điều kiện chương trình:

 • Chương trình áp dụng cho các đơn hàng online tại website trungnguyenlegendcafe.net.
 • Chỉ áp dụng khi mua 02 sản phẩm Cà Phê Phin Giấy hoặc Cà Phê Sáng Tạo cùng loại.
 • Thời gian chương trình: 16/10 – 30/11/2023.
 • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn – khi hết số lượng quà tặng.

Đặt mua các sản phẩm ưu đãi, Quý khách hàng vui lòng truy cập: https://trungnguyenlegendcafe.net/san-pham-cong-ty-trung-nguyen-franchising/