Phin nhôm vĩ nhân

69.000

Thể tích đạt tiêu chuẩn của phin khoảng 170ml.

Chất liệu nhôm thích hợp nhất cho một chiếc phin lọc cà phê. 

Phin nhôm vĩ nhân
Phin nhôm vĩ nhân

69.000