Ly Trung Nguyên Legend

135.000

Ly Trung Nguyên Legend

Dung tích: 350ml

Chất liệu: Gốm bát tràng, nhũ vàng