Ly Thông Điệp Trung Nguyên Legend

125.000

Ly Thông Điệp Trung Nguyên Legend

Dung tích: 330ml

Chất liệu: Gốm bát tràng, nhũ vàng