Cà Phê Drip 8 – Legend

2.421.000

Cà Phê Drip 8 – Legend

Đặc điểm: 

  • Nước pha sánh đậm đà.
  • Hương thơm đặc trưng của cà phê Chồn.
  • Là một sự cân bằng hoàn hảo giữa hương và vị.

Số lượng bán: 3kg

Hỗ trợ xay