Bộ Sản phẩm Cà phê Thiền Trung Nguyên Legend Tỉnh Thức

2.455.000

phê xóa tan mây của ảo tưởng chiếu sáng mọi thứ bằng chân !”

– Jules Michelet

Tuyệt phẩm Thiền Phê Trung Nguyên Legend Tỉnh Thức là kết tinh triết lý thiền định phương Đông trong phương thức pha chế thưởng lãm cà phê Việt Nam, mang đến nguồn năng lượng cho Thân Khỏe, Tâm An Trí Sáng để chúng ta luôn tỉnh thức khi đối mặt các thử thách, cám dỗ trong cuộc sống và hướng về những bản ngã tốt đẹp nhất của con người!

Thực hành Bộ Giải pháp Thiền Phê Tỉnh Thức hằng ngày sẽ giúp bạn kiên định và tìm thấy một lối sống mới phù hợp cho bản thân mình – Lối sống tỉnh thứcLối sống để thành công”.