Bộ Sản phẩm Cà phê Thiền Trung Nguyên Legend Sức Mạnh

2.455.000

Sức mạnh không đến từ thể chất. đến từ ý chí bất khuất!”

– Mahatma Gandji

Kết hợp giữa triết lý thiền định phương Đông trong phương thức pha chế thưởng lãm cà phê Ottoman, tập đoàn Trung Nguyên Legend tạo tác nên bộ Tuyệt phẩm Thiền Phê Trung Nguyên Legend Sức Mạnh với mong muốn giúp bạn tiếp nạp nguồn Sức Mạnh Tinh Thần vô giá giúp khơi dậy Ý Chí mạnh mẽ trong mỗi chúng ta và lan tỏa đến cộng đồng, tạo ra nguồn sức mạnh to lớn cho cả dân tộc.

Thực hành Bộ Giải pháp Thiền Phê Sức Mạnh sẽ giúp bạn kiên định và tìm ra lối sống mới phù hợp cho bản thân mình – “Lối sống tỉnh thức – Lối sống để thành công”.