Bộ quà tặng Trung Nguyên Legend

2.180.000

Khối lượng: 3,370kg/hộp

Trong mỗi Bộ quà tặng Trung Nguyên Legend gồm có:

  • Cà phê Trung Nguyên Legend 225 gram
  • Phin cà phê mang hình các danh nhân nổi tiếng
  • Bộ tách, dĩa bằng sứ để thưởng thức cà phê nóng/sữa nóng
  • Ly cà phê bằng sứ để thưởng thức cà phê đá hoặc sữa đá – Sách “Khuyến Học”