Bánh Mì Legend

30.000

Được ca ngợi là trường năng lượng hấp dẫn và thiện lành nhất vũ trụ, các tuyệt phẩm Năng Lượng Yêu Thương được thể hiện qua niềm đam mê, cùng tâm ý thiện lành từ những Chuyên Gia Ẩm Thực hàng đầu của Trung Nguyên Legend và hội tụ trong những tuyệt phẩm ngọt tuyệt vị.

∗ Hiện tại sản phẩm tạm ngừng phục vụ

0