Bánh Mì Bít Tết Ốp La

59.000

Sản phẩm chỉ phục vụ tại chỗ, không áp dụng mua mang đi.

* Mỗi khu vực địa lý sẽ có thay đổi về mức giá, vui lòng liên hệ nhân viên để có thông tin chi tiết.

0