Bánh Mì Bít Tết Ốp La

59.000

Sản phẩm chỉ phục vụ tại chỗ, không áp dụng mua mang đi.

* Mỗi khu vực địa lý sẽ có thay đổi về mức giá, vui lòng liên hệ nhân viên để có thông tin chi tiết.

Bánh Mì Bít Tết Ốp La

59.000